Öppna Kanalen

Öppna Kanalen i Göteborg är en ideell förening som bildades 1993, fick koncessionstillstånd 1/1 1995 och det första programmet sändes 23/3 1995. Öppna Kanalen är en s.k. public access-kanal vilket man brukar översätta med "allmänhetens tillgång". Verksamhetens främsta syfte är att tillhandahålla allmänheten fri TV-publicering och därmed bidra till ökad demokrati och yttrandefrihet. Public access är en relativt ny företeelse i Sverige men har föregångare sedan decennier framför allt i Tyskland och USA.

 

 

Sändningsområden

Öppna Kanalen sänder dygnet runt i Com Hems digitala grundutbud på kanalplats 450 i boxen, i Telias digitala box på kanalplats 500 i Sappas digitala nät på kanalplats 20 för kunder med HD-mottagare och i Telenor, Bredbandsbolaget och Canal Digital på kanalplats 299. Vi når upp till 650 000 hushåll i Göteborg, Partille, Mölndal, Bohus, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum och Alingsås, samt 8.000 hotellrum och samtliga studentbostäder i Göteborg.

 

 

Programutbud

Öppna Kanalen sänder TV-program som producerats av i första hand föreningens medlemmar vilka representerar ett brett spektrum av Göteborg, från ideella föreningar och invandrarorganisationer till stadsdelsförvaltningar, etablerade företag, skolor, universitetsinstitutioner, religiösa samfund och politiska partier. Du kan sända på ditt eget språk.