kontakt


Öppna Kanalen i Göteborg
Adress: Södra Allégatan
1B, 413 01 Göteborg
Telefon: 0709-582981
E-mail: info@oppnakanalengoteborg.se
Hemsida: www.oppnakanalengoteborg.se

 

OBS! För att boka mötesplatsens föreläsningssal kontakta agneta@gfc.se

 

Personal


 

Rådgivning


Öppna Kanalens medlemmar, personal och styrelseledamöter utgör tillsammans ett stort och kompetent kontaktnät som gärna står till tjänst med rådgivning i olika frågor.

Kontakta oss gärna!

 

 

Hitta oss