Medlem


För att bli medlem i Öppna Kanalen ska en medlemsansökan lämnas in där registreringsbevis samt föreningsstadgar eller dyl. bifogas.

Ansökan handläggs sedan av Öppna Kanalens styrelse. Medlemsavgiften är 1500 kr per år.

Som medlem har man möjlighet att få inflytande i föreningen och får dessutom rabatt på avgifterna för program och slingskyltar.

Medlemsansökan finns på Öppna Kanalens kansli eller som PDF att ladda ner.

Ladda ner medlemsansökan i PDF-format.

acrobat

 

 

Medlemmar

ABF
Barak Organization
Demokraterna
Finska Pingstförsamlingen
Göteborgs FöreningsCenter en paraply organisation med ca 90 medlemmar
Hans Edler Music
Hoppets stjärna
Hoppets väg 
Journalistutbildningen vid Göteborgs universitet
Pilgrim Media
Reningsborg
Rolfs Flyg & Buss
Röda Sten Konsthall
THE TRUE WORSHIPPERS OUTREACH & EVANGELICAL MINISTRIES ( The2-EM) SWEDEN