Här visas ett urval av program som har sänds och är producerade av Öppna Kanalen Göteborg eller andra producenter

Medborgare eller skattebetalare?

Föreläsning av Bengt Göransson om hotet mot demokratin när samhället blir en "butik"