Informationsslinga


 

I Informationsslingan visas stillbilder, animationer och korta videoklipp som sänds före och efter tv-programmen.

Slingan kan t.ex. innehålla information från föreningar, företag och organisationer om olika aktiviteter, utbildningar, kulturhändelser, mm och även aktuell kommun- och samhällsinformation.

Öppna Kanalen kan utan extra kostnad utforma bilderna.

Vill man göra egna bilder eller animationer går det också bra.

Max visning för varje slylt är 35 sek.. Är skylten längre än 35 sek. utgår kostnad enligt ordinarie pris för slingskyltar.

Kontakta oss för information om filformat och storlek. 
Informationsslingan får inte innehålla reklam i form av marknadsföring av varor och tjänster i kommersiellt syfte.