textning


 

Öppna Kanalen har tack vare medel från Idrotts- & Föreningsnämnden möjlighet att lämna ersättning till de som textar sina program till svenska. 

För närvarande är ersättningen 500 kr för 60 min.