top of page

Öppna Kanalens Sommarlovs-workshop

Under sommarlovet vill Öppna Kanalen Göteborg ge unga i åldern 16-25 år chansen att visa upp sin stad och sina människor!

Öppna Kanalen håller i filmworkshop den 8:e och 9:e juli, där du först får en kort introduktion till filmning innan vi ger oss ut på gatorna och filmar ihop, till en filmserie vi kallar “Scener ur verkligheten”.

Inga förkunskaper krävs, du kommer både få testa på att stå framför och bakom kameran.

Ansök genom att klicka på den blå knappen ovan, som tar dig till ansökningsformuläret.

Öppna Kanalen Göteborg är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening.
Vi verkar för att främja lokaljournalistiken bland unga och äldre - viktigt både ur ett demokratiskt perspektiv och ett led i stärkandet av medie- och informationskunnighet i samhället.

Öppna Kanalen Göteborg drivs med stöd från Göteborgs stads Idrotts- och föreningsnämnd.

bottom of page